Coaching

COACHING

 

Coaching är en professionell samtalsmetodik vars syfte är att fokusera på och nå uppsatta mål, skapa resultat och förverkliga visioner såväl yrkesmässigt som privat.

EN COACH HJÄLPER INDIVIDER ATT:

 

 • Förbättra sina prestationer, fördjupa sitt lärande och utveckla sin livskvalitet.

 

 • Frigöra sin potential och använda sina styrkor till fullo. Nå personlig mognad genom ökad självinsikt.

 

 • Framtidsfokusera och lösa problem.

 

 • Åstadkomma önskade resultat och nå personliga mål/ visioner.

 

 • En coach lyssnar, ställer kraftfulla frågor, vägleder, stöttar, uppmuntrar och ger stärkande feedback.

DEFINITION COACHING

 

”Coaching är en samarbetande, anpassad, lösningsfokuserad och systematisk kommunikationsprocess som främjar handling, lärande och utveckling på det yrkesmässiga och personliga planet genom bl.a. medvetandegörande, motivation och ansvarighet”. ["Coaching vad varför hur" av Susann Gjerde]

BEGREPPET COACH

 

Coach är engelska och betyder på svenska galavagn eller turistbuss. Ordet började användas på 1500-talet och beskrev något som "fraktade viktiga människor från den plats där de var till den plats som de ville komma till". Coach är med andra ord en metafor för något eller någson som transporterar människor till en önskad plas. ["Coaching vad varför hur" av Susann Gjerde]

 

JAG SOM COACH:

 

 • Kommer INTE att ge dig råd eller tala om vilken väg som är rätt för dig eller agera åt dig utan det ligger på dig och är ditt ansvar.

 

 • Är och kommer vara din medmänniska som lyssnar till vad du vill berätta för att jag har empati och bryr mig,

 

 • Är en oberoende person (känner inte dig, din familj, vänner eller arbetsplats/arbetssituation) som lyssnar utan att värdera och döma.

 

 • Kommer att lyssna aktivt. Det innebär att jag kommer inte bara lyssna på vad du säger utan också hur du säger och uttrycker det du säger, kroppsspråk, ordval och energi. Jag kommer att ställa öppna och utmanade frågor för att få dig att öppna upp och tänka efter.

 

 • Har ett intresse och mål att du själv kommer till insikt och agerar utifrån den. Jag är övertygad om att med hjälp av vår egen inställning och vilja så blir allt bättre och det kommer gå att hantera på ett eller annat sätt. Alla har en ärlig chans till ett bra liv och känna ett välbefinnande.

 

 • Har tystnadsplikt om det inte strider mot lagen.

 

 • Arbetar och följer de etiska riktlinjer som International Coach Federation förordar. Se www.icfsverige.se Personuppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen GDPR.

Coachingsamtal

 

Coaching genomförs med fördel vid fem - sex tillfällen. Varje samtal tar en timme förutom det första som tar ca 70-90 minuter.

 

Vi träffas på ett lugnare Café eller hotellobby alternativt tar samtalen per telefon. Min rekommendation är att träffas fysiskt vid det första mötet.

 

Det första coachingsamtalet är ett uppstartssamtal, då vi går igenom vad coaching är och inte är, Coaching överenskommelsen, kartlägger dina grundläggande värderingar och gör en övning som heter Livshjulet. I mån av tid identifierar vi vilka mål du vill sätta upp för coachingen och vad du vill att coachingen ska leda till utifrån det som kommit fram i övningen Livshjulet. 

 

Därefter bokar vi upp tider för de kommande coachingsamtalen.

 

Priser finns under flik Erbjudande och du kan kontakta mig via kontaktformuläret på flik Kontakt.

Coach Gabriella i Stockholm

Email gabriella.vonmartens@gmail.com

© All Rights Reserved.