Start

COACHING

 

Min övertygelse är att alla kan, bara man vill!

Var och en kan påverka sin inställning till sig själv, andra och sin omvärld.

Coaching hjälper dig att se på saker med andra ögon och perspektiv.

Genom coaching tydliggörs och konkretiseras dina tankar vilket leder till ökad medvetenhet och insikt om sig själv, sina förmågor och styrkor. 

En coach är som en PT för hjärnan.

 

Behöver du stöd och stöttning för att ta nästa steg?

Vill du ta nästa steg men vet inte hur och var du ska börja?

Vill du släppa din inre tvekan, egna uppsatta mentala hinder och få en mer positiv och framåtlutad inställning för att nå de mål du har framför dig?

 

Huvudsyfte med coaching:

 • Måluppfyllelse
 • Prestationsökning
 • Lärande och växande
 • Personlig och/eller yrkesmässig utveckling

Vill du:

 • Utforska din potential och styrkor?
 • Utmana dig själv och våga ta nästa steg?
 • Jobba med din yrkesmässiga utveckling?
 • Jobba med din egna personliga utveckling?
 • Bli mer nöjd med dig själv och få saker gjorda?
 • Stärka din egen självbild och få positivt stöd på vägen?
 • Få hjälp med att hitta din motivation till att ta nästa steg?
 • Komma vidare med ett problem eller hinder där du sitter fast?
 • Ha en oberoende samtalspartner som inte värderar det du säger utan lyssnar, stöttar, pushar och finns där för dig?

Coach Gabriella i Stockholm

Email gabriella.vonmartens@gmail.com

© All Rights Reserved.